Home
Stappenplan
    kort
   stap 0  Eerste reactie
   stap 1  Duidelijkheid
   stap 2  Informeren
   stap 3  Rooster
   stap 4  Verwerkingsproces
   stap 5  Hulp
   stap 6  Evalueren
Lessuggesties
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
Links & adressen
Verantwoording
Contact


Stap 3  : :  Aangepast rooster  : :

Geplande activiteit (feesten) uitstellen.

Het behoeft waarschijnlijk verder geen uitleg maar het is wel iets waar je tijdig aan moet denken in verband met het afzeggen van mensen en/of het annuleren van bestellingen. Het is niet gepast, en zeker niet in de ogen van de kinderen, om tijdens de periode voor en vlak na de uitvaart tijd te besteden aan festiviteiten als een vossejacht, Sinterklaasfeest of carnaval. Om te voorkomen dat er op de afgesproken datum toch opeens mensen voor de deur staan zul je tijdig moeten annuleren.

Is er toestemming gevraagd van Rijksinspectie, Rayonmanager, bestuur?

Als de school in verband met de uitvaart een dag(deel) dicht gaat is er toestemming nodig van de rijksinspectie. Ingrijpende roosterwijzigingen mogen formeel alleen uitgevoerd worden na overleg met de Rayonmanager danwel het schoolbestuur.