homestappenplanlessuggestiesliteratuurlijstcultuurverschillenlinks & adressenverantwoordingreageer

č Home
č Stappenplan
    č kort
   č stap 0  Eerste reactie
   č stap 1  Duidelijkheid
   č stap 2  Informeren
   č stap 3  Rooster
   č stap 4  Verwerkingsproces
   č stap 5  Hulp
   č stap 6  Evalueren
č Lessuggesties
č Literatuurlijst
č Cultuurverschillen
č Links & adressen
č Verantwoording
č Contact


Stap 2  : :  Informeren van leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen  : :

Collega’s informeren (liefst als team), overblijf en conciėrge

Zo snel mogelijk na ontvangst van het bericht moet het team worden geļnformeerd. Het is goed om elkaar als team te zien en te spreken voordat de kinderen komen. Op deze manier is er ruimte om vragen te stellen, de eigen emoties een plaats te geven en om een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen.
Ook de mensen van de overblijf krijgen natuurlijk te maken met de emoties van de kinderen, net zoals de conciėrge. Ook zij moeten in een vroeg stadium worden ingelicht om zich hierop voor te kunnen bereiden.

Bestuur informeren

Het bestuur van de school moet geļnformeerd worden en van verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.

Niet alleen de getroffen groep maar de hele school informeren
(Bij melding van het sterfgeval in de vakantie of aan het begin van het weekend bepalen of de groep geļnformeerd moet worden door de groepsleerkracht of de directeur)

De getroffen klas moet direct aan het begin van de dag geļnformeerd worden. Schoolleiding of crisisteam zorgt ervoor dat de leerkrachten en het overige personeel ingelicht worden en dat de leerlingen persoonlijk worden ingelicht. Dit kan klassikaal of voor de gehele school in een gezamenlijke ruimte. 

Ouders van de leerlingen 

Er moet worden besloten hoe de ouders van de leerlingen in de getroffen groep / alle ouders geļnformeerd worden. 
Dit kan per brief of via een ouderavond.

Afwezige leerlingen informeren 

Denk vooral ook aan de groep(en) die in de gymzaal zijn of bijvoorbeeld op excursie en aan individuele leerlingen die door ziekte afwezig zijn. Ook zij dienen geļnformeerd te worden.

Ouders die hun kind brengen en/of halen informeren

Om te voorkomen dat brengende en halende ouders aan de poort geconfronteerd worden met het schokkende nieuws zou het goed zijn te proberen deze groep ouders te inventariseren en vooraf op de hoogte te stellen van de situatie. In de praktijk zal de tijd hiervoor overigens vaak ontbreken...

Administratie/ouderraad en anderen die contact zouden kunnen zoeken met de overledene

Het is uitermate pijnlijk om post te ontvangen voor een overleden familielid. Daarom is het zaak die instanties die namens de school post versturen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Er kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld de schoolarts / wijkverpleegkundige, schoolbladen en schoolmelk.