homestappenplanliteratuurlijstcultuurverschillenlinks & adressenreageer

Home
Stappenplan
Lessuggesties
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
Links & adressen
Verantwoording
Contact


VERANTWOORDING

Deze website is tot stand gekomen als afstudeerproject voor de PABO. Ik heb me uitgebreid verdiept in het onderwerp alvorens tot het maken van deze site over te gaan. Hierbij heb ik behalve een aantal boeken ook veel artikelen gelezen van deskundigen alsmede van ervaringsdeskundigen. Hieronder een opsomming van alles wat ik heb gebruikt voor deze website, sommige dingen slechts zijdelings of ter informatie, uit andere publicaties heb ik specifieke informatie gehaald. Ik heb nergens letterlijk geciteerd. Mocht u echter toch van mening zijn dat ik een door u geschreven stuk niet voldoende vermeld heb of zonder toestemming heb gebruikt dan vraag ik u contact met mij op te nemen via rouwkost@hotmail.com

E Heermans, Haarlem

 

Boeken/brochures

Verdriet en rouw op school - GGD Zaanstreek / GGD Waterland
Veelkleurig verdriet - Afscheid nemen in verschillende culturen - Ine Speen, Dorinda Roos, Riet Fiddelaers-Jaspers, 2000
Jong verlies - Riet Fiddelaers-Jaspers, 1998
Kinderen en de dood - Riet Fiddelaers-Jaspers en Jan Fiddelaers, 1998
Als iemand dood gaat - Riet Fiddelaers-Jaspers, 1999
Een kind in rouw - Hilde Debacker, 1996
Waar ben je, zie jij me nog? - Riet Fiddelaers-Jaspers, 2000
Achterstevoren - Ton Honing, 1997
Afscheid voor altijd - Riet Fiddelaers-Jaspers, 1996
Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk - Ineke van Essen, 1999
Wie ben ik zonder jou - Riet Fiddelaers-Jaspers, 2000
Doodnormaal? - Riet Fiddelaers-Jaspers
Afscheid en dood - Boekenmagazine, januari 1998
Doe mij maar een paarse kist - uitgave AVVL

Artikelen

Ik was wel treurig dat ze dood was - Frans Weeber, Trends maart 1996
Wat doe je als je dood bent? - Carla Sanders-Mulder, Groter Groeien mrt 2001
Er gaat iemand dood... Wat betekent dat voor je kind? - Groter Groeien sept 2002
Hoe lang moet opa nou in de oven? - Pam van der Veen, VPRO-Gids, 1998
Hoe kinderen zich de dood voorstellen - herkomst onbekend
Over de dood in het kinderboek - 1979
Het kind en de dood - 1977
'Dood' hoeft geen taboe te zijn in kinderboek - Utrechts Nieuwsblad, 1977
De dood wordt niet langer doodgezwegen - Cees Zoon, Leeuwarder Courant, 1986
De kans om te rouwen - Libelle 22, 1998
Een kind, hoe jong ook, rouwt ook. Alleen anders - Margriet 43, 1998
Een scenario voor verdriet en rouw - KPC Groep, gevonden op www.kpcgroep.nl
Draaiboek bij ziekte en overlijden - KPC Groep, gevonden op www.kpcgroep.nl
Dood in verschillende culturen en godsdiensten - KPC Groep
Leven met de dood op school - Patrik Somers, EGO Echo, okt 1999
Tijd voor verlies - Paul Warmerdam, Praxis okt 2001
Kinderen bescherm je niet door ze bij de dood weg te houden - Brigitte Frielink
Lachen en huilen kunnen samengaan - Heleen Schoots-Wilke, TvL, jaargang 18, nr 6
Kinderen en de dood - KPC Groep
Verdriet en rouw - drs. C Spee, Tijdschrift voor RT, 1998
Groot verdriet van kleine mensen - Praxis, sept 1996