homestappenplanlessuggestiesliteratuurlijstcultuurverschillenlinks & adressenverantwoordingreageer

Home
Stappenplan
Lessuggesties
    de eerste week
    alle groepen
    onderbouw
    midden- bovenbouw
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
Links & adressen
Verantwoording
Contact


LESSUGGESTIES

In dit deel van de website heb ik een aantal lesideen opgenomen, onderverdeeld in de eerste week en de tijd daarna met een onderverdeling in onder- en midden- bovenbouw (niet/wel kunnen schrijven). De lessuggesties zijn over het algemeen slechts een korte aanzet met ruimte voor verdere persoonlijke invulling, eventueel afgestemd op de specifieke situatie.

Ik sta volledig open voor op- of aanmerkingen en andere ideen, graag zelfs. Ik hoop dat met name dit onderdeel van de website verder zal groeien in de komende jaren.