homestappenplanliteratuurlijstlinks & adressenverantwoordingreageer

Home
Stappenplan
Lessuggesties
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
    Katholiek
    Protestant Christelijk
    Joods
    Moslim
    Hindoe
Links & adressen
Verantwoording
Contact


CULTUURVERSCHILLEN

Ons land is rijk aan vele culturen. Deze culturen gaan op verschillende manieren met begrafenissen en crematies om. Dat is iets om rekening mee te houden. Met name wanneer je als leerkracht naar de begrafenis van een kind met een andere culturele achtergrond dan jezelf hebt gaat is het prettig en nuttig je daar enigszins op voor te kunnen bereiden. 

Ik heb helaas weinig specifieke informatie kunnen vinden over hoe er in de verschillende culturen wordt omgegaan met sterfgevallen bij kinderen. Zijn er dan andere gebruiken en rituelen dan bij volwassenen? Over dat onderwerp is helaas maar weinig te vinden. Mocht u mij kunnen helpen aan meer informatie over dit specifieke onderwerp dan zou ik het buitengewoon waarderen als u mij daarover zou willen mailen (rouwkost@freemail.nl)

Ik heb voorlopig een onderverdeling gemaakt in de 5 grote wereldgodsdiensten, simpelweg omdat een onderverdeling in land van herkomst te veelomvattend zou worden. Maar ook op dit gebied zijn er zeker verschillen. Een Turkse moslim gaat toch weer anders met begrafenissen en sterfgevallen om dan een Marokkaanse of een Somalische moslim. De beschrijvingen zijn dus de grote lijnen, het kan nog behoorlijk verschillen op details. Zo is er ook in sommige andere culturen de laatste jaren steeds meer ruimte voor een persoonlijke invulling. Het kan dus evengoed nuttig zijn je van tevoren door de familie verder te laten inlichten over hoe de dag zal verlopen. Het plan is om in de toekomst ook over andere groepen te schrijven, ik moet echter wel eerst informatie inwinnen over andere bevolkingsgroepen.

Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer ik toch nog gedetailleerdere informatie over lokale gebruiken zou mogen ontvangen om dit te verwerken in de informatie op deze website. Mocht u in staat zijn mij verdere informatie te verschaffen die een nuttige aanvulling zou kunnen zijn op de al aanwezige informatie dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.