homestappenplanlessuggestiesliteratuurlijstcultuurverschillenlinks & adressenverantwoordingreageer

Home
Stappenplan
Lessuggesties
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
Links & adressen
Verantwoording
Contact

 

rouwkost@hotmail.com

HOME

Jaarlijks sterven er enkele honderden kinderen van 12 jaar of jonger aan een ziekte of als gevolg van een ongeval. Statistisch gezien zal iedere basisschool, vroeger of later, te maken krijgen met een sterfgeval in de geledingen. En als het moment daar is, is het van belang dat er op een adequate manier mee wordt omgegaan. 

Het overleden kind is vriendje/vriendinnetje, klasgenootje, leerling en misschien broertje of zusje van een ander kind op school. Door er op een goede manier aandacht aan te besteden geef je als leerkracht handvatten aan de achtergeblevenen om met het verlies om te gaan. Doe je dit niet, dan zal het verlies niet of veel later verwerkt worden.

Om mensen in het basisonderwijs te helpen met deze moeilijke materie om te gaan is deze website opgezet. Je vindt hier een stappenplan, indien gewenst met uitgebreide toelichting, waarin stap voor stap wordt aangegeven wat er zoal kn en met gebeuren. Bij het maken van het stappenplan is in eerste instantie uitgegaan van een plotseling overlijden van een kind. Als een kind na een langdurige ziekte sterft is er een aantal stappen dat kan worden overgeslagen.

Daarnaast zijn er lessuggesties voor de periode tot aan de begrafenis of crematie, en voor de periode erna, onderverdeeld in bouwen, een uitgebreide literatuurlijst met enkele recensies, meer informatie over rouwverwerking in andere culturen en een lijst met nuttige links en adressen.

Mocht u uit uw ervaring verdere lessuggesties hebben dan zou ik het zeer waarderen als u mij daarover zou kunnen mailen. Op vragen voor verdere informatie kan ik helaas niet ingaan. Alle informatie die ik heb kunt u op deze website vinden.