homestappenplanlessuggestiesliteratuurlijstcultuurverschillenlinks & adressenverantwoordingreageer

Home
Stappenplan
Lessuggesties
Literatuurlijst
    tot 8 jaar
    van 8 tot 12 jaar
    12 jaar en ouder
    algemene literatuur
    gedichten & verhalen
Cultuurverschillen
Links & adressen
Verantwoording
Contact


LITERATUURLIJST

De dood komt als thema regelmatig voor in de jeugdliteratuur. Literatuur is een belangrijk hulpmiddel bij het verwerken van een verlies. Er zijn altijd kinderen die er moeite mee hebben om over hun emoties te praten; door in een boek te lezen dat er ook andere kinderen zijn met dezelfde gedachten en emoties kan dan zeer prettig zijn.

Sommige boeken uit de lijst zijn inmiddels niet meer in de handel. Maar aangezien er veel scholen zijn met een enigszins verouderde bibliotheek heb ik mij niet door het al dan niet leverbaar zijn van een titel laten leiden, misschien zijn enkele van deze boeken al in uw bezit zonder dat u het weet.

De boeken zijn onderverdeeld in jeugdliteratuur met een onderverdeling in leeftijden en meer algemene (vak)literatuur.

Een aantal boeken is voorzien van een korte recensie, in hoeverre is een boek bruikbaar. Staat er in de lijst een boek dat u na aan het hart ligt maar welke nog niet van een recensie is voorzien dan nodig u hierbij van harte uit om een recensie toe te sturen.