homestappenplanlessuggestiesliteratuurlijstcultuurverschillenlinks & adressenervaringenreageer

Home
Stappenplan
    kort
   stap 0  Eerste reactie
   stap 1  Duidelijkheid
   stap 2  Informeren
   stap 3  Rooster
   stap 4  Verwerkingsproces
   stap 5  Hulp
   stap 6  Evalueren
Lessuggesties
Literatuurlijst
Cultuurverschillen
Links & adressen
Verantwoording
Contact


STAPPENPLAN KORT

Hoe gaan we om met verdriet en rouw?

Het stappenplan hieronder geeft kort en bondig weer aan welke zaken je moet denken als je te maken krijgt met een sterfgeval op school. Je zou van onderstaande tekst een checklist kunnen maken zodat je niets vergeet. Voor uitgebreide toelichting bij de stappen kun je op de links rechts of op de kopjes klikken.

 

Stap 0  : :  Eerste reactie  : :

Kun je het zelf aan?

Bericht verifiren.

Indien het ongeval op school is gebeurd; ouders, familie inlichten.

Crisisteam vormen van directeur, leerkracht, IB'er en een vertegenwoordiger van de oudercommissie.

 

Stap 1 : :  Duidelijkheid zien te krijgen  : :

Wie is er overleden?

Wat is er precies gebeurd?

Waar, wanneer en hoe is het gebeurd?

Zijn er broers of zussen op school en in welke groep?

Contact opnemen met de familie.

Welke informatie mag van de familie bekend worden gemaakt?

Welke andere wensen liggen er bij de familie?

Eventueel contact opnemen met aan school verbonden geestelijke

 

Stap 2  : :  Informeren van leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen  : :

Collegas informeren (liefst als team), overblijf en concirge.

Bestuur informeren

Niet alleen de getroffen groep maar de hele school informeren.
Bij melding van het sterfgeval in de vakantie of aan het begin van het weekend bepalen of/hoe de groep genformeerd moet worden door de groepsleerkracht of de directeur.

Ouders van de leerlingen (brief)

Afwezige leerlingen informeren (gymzaal, schoolreisje, ziekte)

Ouders die hun kind brengen en/of halen informeren.

Administratie/ouderraad en anderen die contact zouden kunnen zoeken met de overledene.

 

Stap 3  : :  Aangepast rooster  : :

Geplande activiteit (feesten) uitstellen.

Is er toestemming gevraagd van Rijksinspectie, Rayonmanager, bestuur?

 

Stap 4  : :  Het verwerkingsproces op school  : :

Opvang getroffen groep, neem er de tijd voor.

Verwerkingsopdrachten (zie lessuggesties)

Emoties bespreken

Plannen uitwerken herdenkingsbijeenkomst/begrafenis/crematie

Kinderen voorbereiden op datgene dat komen gaat.

Creren van een herdenkingsplek/ruimte.

Opletten dat leerkrachten die de kinderen opvangen hun eigen emoties kunnen verwerken

Advertentie, bloemen

 

Stap 5  : :  Hulp van buiten af (indien gewenst)  : :

Heeft de school behoefte aan meer begeleiding?

Ouderavond beleggen.

 

Stap 6  : :  Terugkijken en evalueren  : :

Het is belangrijk terug te kijken op de gebeurtenis en de gang van zaken te evalueren

Evalueren met de betrokken familie

Eventueel deelnemen aan een cursus Verdriet en Rouw.